close
تبلیغات در اینترنت
فروشگاه اینترنتی بانک معماری
loading...

فروشگاه اینترنتی بانک معماری

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»

آخرین ارسال های انجمن

سطح بندی سکونتگاههای روستایی بر اساس توان انسانی از دیدگاه آمایش سرزمین

admin بازدید : 5 پنجشنبه 07 بهمن 1395 نظرات ()

سطح بندی سکونتگاههای روستایی بر اساس توان انسانی از دیدگاه آمایش سرزمین

سطحبندی سکونتگاههای روستایی بر اساس توان انسانی از دیدگاه آمایش سرزمیندسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 718 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 10 

چکیده یکی از مشکلات اساسی جامعه روستایی در گذشته فقدان برنامه راهبردی برای ساماندهی فضاها و مراکز روستایی بوده است و امروزه نیز عمران و توسعه روستایی کشور در گرو ساماندهی سنجیده محیط روستایی و تجهیز سلسلهمراتبی این مراکز و فضاها طبق استانداردهای معین میباشد این موضوع مورد توجه برنامههای عمرانی دوم، سوم و چهارم کشور نیز قرار گرفته است در ای

 

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ

admin بازدید : 7 پنجشنبه 07 بهمن 1395 نظرات ()

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲدسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 292 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 18 

ﭼﻜﻴﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻲ و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻳﺎرت و در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎ و ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪه ا ﺑﺘﻮان در ﻫﺮ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮی از اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ ر ﻛﺮد، ﭘﺲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻴ

 

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺟﺎﻟﺐ

admin بازدید : 5 پنجشنبه 07 بهمن 1395 نظرات ()

ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺟﺎﻟﺐ

ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺟﺎﻟﺐدسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 1040 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 8 

ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺟﺎﻟﺐ

 

قیمت فایل فقط 500 تومان

خرید

بازنگری طرح تفصیلی کرج

admin بازدید : 3 پنجشنبه 07 بهمن 1395 نظرات ()

بازنگری طرح تفصیلی کرج

بازنگری طرح تفصیلی کرجدسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 4079 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 8 

بازنگری طرح تفصیلی کرج

 

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

 

 

سنجش شاخص های تاثیر گذار بر هویت محله

admin بازدید : 5 پنجشنبه 07 بهمن 1395 نظرات ()

سنجش شاخص های تاثیر گذار بر هویت محله

سنجش شاخص های تاثیر گذار بر هویت محلهدسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 163 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 11 

چکیده پژوهش حاضر با رویکرد توصیفیتحلیلی و با استفاده از تکنیک freedman (spss) به ارزیابی شاخص های هویت بخش در محله ی 7 اولر شهرستان ارومیه پرداخته است نتایج بررسی ها نشان می دهد مولفه اجتماعی با میانگین رتبه 4 بیشترین تاثیر را در هویت محله 7 اولر را دارد مولفه تاریخی با میانگین رتبه 332 کمترین تاثیر را در هویت این محله دراد همچنین مولفه های فردی

 

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

پرسشنامه مدیریت شهری

admin بازدید : 5 پنجشنبه 07 بهمن 1395 نظرات ()

پرسشنامه مدیریت شهری

پرسشنامه مدیریت شهریدسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 15 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 2 

پرسشنامه مدیریت شهری

 

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

سیل در یك محیط شهری

admin بازدید : 5 پنجشنبه 07 بهمن 1395 نظرات ()

سیل در یك محیط شهری

سیل در یك محیط شهریدسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 2513 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 33 

اکثر نقاط شبه قاره هند به دلیل همواری و پستی زمین در معرض سیل می باشند که مدیریت مناسب باعث کاهش چشگیر تلفات جانی شده است این کشور اکنون به الگوی آسیایی مقابله با سیلاب تبدیل شده است

 

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

شرح خدمات آماده سازی زمین

admin بازدید : 5 پنجشنبه 07 بهمن 1395 نظرات ()

شرح خدمات آماده سازی زمین

شرح خدمات آماده سازی زمیندسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 1295 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 8 

ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﻬﯿـﻪ ﻃـﺮح ﺑـﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﮐﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮارا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺋﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 1 اﻧﺠﺎم ﺷﻬﺮ 11 ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺿﯿﺢ

 

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

طــراحی ا لـمان

admin بازدید : 3 پنجشنبه 07 بهمن 1395 نظرات ()

طــراحی ا لـمان

طــراحی ا لـماندسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 2073 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 12 

چکیده مقاله المان ترکیب شکلهای هندسی وحجم ها به همراه تداعی خاطره ای خوش تاریخی پرافتخاریا ایجادحس خوبی ازنشاط و ارامش برای شهروندان است گاهی المان ها رادرقالب مجسمه ی شخصیتهای بزرگ تاریخی و فرهنگی و گاهی به شکل نمادها و نشانه های یدیده ایم که علاوه برزیبایی دارای مفهومی عمیق هستند و برای لحظاتی ما را واداربه توقف و خیره شده به خود کرده اند این ت

 

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

بررسی شاخص های كالبدی اجتماعی مسكن-مطالعه موردی کرمانشاه

admin بازدید : 7 پنجشنبه 23 دي 1395 نظرات ()

بررسی شاخص های كالبدی اجتماعی مسكن-مطالعه موردی کرمانشاه

بررسی شاخص های كالبدی اجتماعی مسكن-مطالعه موردی کرمانشاهدسته: سایر فایلهای شهرسازی 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: pdf 
حجم فایل: 1508 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 14 

بررسی شاخص های كالبدی اجتماعی مسكنمطالعه موردی کرمانشاه

 

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

تعداد صفحات : 160

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
فروشگاه اینترنتی بانک معماری «تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • صفحات جداگانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1600
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 2
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 39
 • بازدید امروز : 20
 • باردید دیروز : 1,062
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 1,082
 • بازدید ماه : 17,907
 • بازدید سال : 46,569
 • بازدید کلی : 323,661